DỊCH VỤ CỨU HỘ & SỬA CHỮA LƯU ĐỘNG

      Trong suốt thời gian sử dụng xe hàng ngày phục vụ cho nhu cầu đi lại của bạn, sẽ không tránh khỏi những sự cố bất ngờ xảy ra với chiếc xe thân yêu của bạn tại những địa điểm xa các trạm Dịch vụ ĐL Thái Thành  hoặc vào những lúc đêm khuya. Hãy yên tâm vì Dịch vụ Cứu hộ & Sửa xe lưu động của ĐL Thái Thành  sẽ đến với bạn và cùng bạn vượt qua những lúc như thế này.

Hãy xem thông tin đường dây nóng của Dịch vụ Cứu hộ và Sửa xe lưu động của ĐL Thái Thành  tại:

– Tem đuôi xe của bạn
– Trên hồ sơ hoặc giấy tờ mua xe
– Trên Website : www.thaithanhauto.com.vn
– Trên Facebook của THAITHANHAUTO

Nhưng đừng chờ đến lúc đó vì có thể bạn sẽ khó khăn nếu bạn không thể truy cập những thông tin trên, ngay bây giờ hãy lưu số hotline của Dịch vụ Cứu hộ & Sửa chữa lưu động của ĐL Thái Thành  để có lúc bạn cần sẽ dùng được ngay.

Hotline: 02153.506.789