PHIÊN BẢN XE GIÁ BÁN
MORNING 1.0 EX 290.000.000
MORNING STANDARD MT 299.000.000
MORNING STANDARD AT 329.000.000
MORNING DELUXE 355.000.000
MORNING LUXURY 393.000.000
PHIÊN BẢN XE GIÁ BÁN
OPTIMA 2.0 LUXURY 789.000.000
OPTIMA 2.4 PREMIUM 969.000.000
PHIÊN BẢN XE GIÁ BÁN
CERATO 1.6 STANDARD MT 559.000.000
CERATO 1.6 STANDARD AT 589.000.000
CERATO 1.6 DELUXE 635.000.000
CERATO 2.0 PREMIUM 675.000.000
PHIÊN BẢN XE GIÁ BÁN
SEDONA DELUXE 1.099.000.000
SEDONA LUXURY D 1.209.000.000
SEDONA LUXURY G 1.429.000.000
PHIÊN BẢN XE GIÁ BÁN
SORENTO DELUXE G 799.000.000
SORENTO PREMIUM G 899.000.000
SORENTO PREMIUM D 949.000.000
PHIÊN BẢN XE GIÁ BÁN
RONDO STANDARD MT 585.000.000
RONDO DELUXE AT 669.000.000