MẪU XE GIÁ BÁN
Mazda 2 Sedan 1.5L AT Deluxe 514,000,000
Mazda 2 Sedan 1.5L Premium 564,000,000
Mazda 2 Hatchback 1.5L Premium 594,000,000
Mazda 2 Hatchback 1.5L Premium SE 604,000,000
MẪU XE GIÁ BÁN
Mazda 3 Sedan 1.5L AT phiên bản 2019 669,000,000
Mazda 3 Hatchback 1.5L AT phiên bản 2019 699,000,000
Mazda 3 Sedan 2.0L AT phiên bản 2019 750,000,000
MẪU XE GIÁ BÁN
Mazda 6 2.0L phiên bản 2019 819,000,000
Mazda 6 2.0L Premium phiên bản 2019 899,000,000
Mazda 6 2.5L Premium phiên bản 2019 1,019,000,000
MẪU XE GIÁ BÁN
Mazda CX5 2.0L 2WD 2019 (1 cầu) 899,000,000
Mazda CX5 2.0L 2WD SE 2019 (1 cầu, nội thất sáng màu) 904,000,000
Mazda CX5 2.5L 2WD 2019 (1 cầu) 999,000,000
Mazda CX5 2.5L 2WD SE 2019 (1 cầu, nội thất sáng màu) 1,004,000,000
Mazda CX5 2.5L AWD 2019 (2 cầu) 1,019,000,000
MẪU XE GIÁ BÁN
Mazda BT-50 2.2L MT 4×4 2019 620,000,000
Mazda BT-50 2.2L AT 4×2 2019 645,000,000
Mazda BT-50 2.2L ATH 4×2 2019 699,000,000
Mazda BT-50 3.2L ATH 4×4 2019 799,000,000